Open main menu

Esportspedia - Smite Esports Wiki β

Esportspedia - Smite Esports Wiki:Featured Leagues/Europe/SCL Xbox

< Esportspedia - Smite Esports Wiki:Featured Leagues
SCL Logo.png
11th March - 3rd June 2019


Standings
1. RivaL Xboxlogo std.png Team RivaL/Xbox 11-1 (22-2)
2. Dobboslogo std.png Dobbos Disciples 9-3 (18-8)
3. Ricardologo std.png Team Ricardo 3-9 (8-20)
4. Europeanlogo std.png European Powerhouses 1-11 (5-23)